Konferencia „Budujeme inteligentný Prešovský kraj a okrúhly stôl driving.digital 2022“

pod záštitou pána Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Vstupenky

Delegát driving.digital 2022

Vstupenka zahŕňa:
– Osobná účasť na podujatí
– Vstup do výstavných priestorov EXPO
– Osobný networking
– Interaktívna diskusia so spíkrami
– Večerný raut (pondelok 19.septembra)
– Obed (utorok 20.septembra)
– Občerstvenie a káva počas podujatia

49 €

Bezplatný vstup*

*pre zástupcov verejnej správy (primátori, starostovia obcí, ich zástupcovia) , akademického sektora (pedagógovia, riaditelia, študenti), neziskového sektora (asociácie, občianske združenia)