driving.digital

Cesta k inovatívnemu Slovensku

Technologické inovácie, kvalitnejšie a dostupnejšie služby, atraktívnejšie územie, kvalitnejšia budúcnosť.

POZVÁNKA

Verejná konzultácia a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na Slovensku v kontexte vyhlásenej výzvy POO na Transformačno-inovačné konzorciá

Pod záštitou pána Jaroslava Kmeťa – štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Streda 16. August 2023

Hotel Ring – Slovakia Ring, Orechová Potôň 800, 93002 Orechová Potôň

10:00

Registrácia

10:00

10:20

Privítanie a úvodné príhovory

štátny tajomník a zástupca driving.digital

10:20

10:30

Úloha TIK v stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

zástupca IMS

10:30

10:45

Kľúčové témy smartmobility vo výzve TIK

zástupca driving.digital

10:45

11:00

Blok 1 – predstavenia TIK a diskusia

11:00

11:30

Prestávaka na kávu a networking

11:30

12:00

Blok 2 – predstavenia TIK a diskusia

12:00

12:30

Prestávka na obed a networking

12:30

14:00

Záver

14:00

Občerstvenie zdarma, obed v reštaurácii si hradí účastník.

Predstavenie TIK je dobrovoľné na základe záujmu, maximálny počet predstavení je ohraničené časovými možnosťami podujatia

Registrácia na podujatie

Chcete sa zúčastniť podujatia? Vyplňte krátky registračný formulár.

Kto sme

Zvýšenie pozitívneho vplyvu slovenského výskumu a inovácií na výkonnosť slovenskej ekonomiky je hlavným poslaním mimovládneho a neziskového združenia jednotlivcov a organizácií, ktoré svoje aktivity vykonáva od roku 2019 pod hlavičkou driving.digital.

Zoskupenie zástupcov priemyslu, akademickej obce a štátnych inštitúcií vníma nový strategický priestor pre obnovu Slovenska v rýchle sa meniacich odvetviach výroby automobilov, informatiky a nových zdrojov energií, v zmenách prinášajúcich transformáciu dopravy do inteligentnej mobility.

Čo ponúkame

S cieľom zmapovať a sprístupniť výrobný, výskumný a inovačný potenciál Slovenska pre inteligentnú mobilitu sa v októbri 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia a okrúhly stôl, s rovnomenným názvom driving.digital. Príspevky približne sto expertov a delegátov zo Slovenska, Európy a USA, ukázali reálny priestor byť hráčom v oblasti novej generácie vozidiel a mnohých ďalších prvkov inteligentnej mobility, vrátane stabilnej dopravnej digitálnej infraštruktúry.

V tomto úsilí pokračujeme aj naďalej, tento rok s dôrazom na investičnú a reformnú podporu programu Next Generation EU, na Slovensku známy ako Plán obnovy Slovenska.