driving.digital

Cesta k inovatívnemu Slovensku

Technologické inovácie, kvalitnejšie a dostupnejšie služby, atraktívnejšie územie, kvalitnejšia budúcnosť.

Kto sme

Zvýšenie pozitívneho vplyvu slovenského výskumu a inovácií na výkonnosť slovenskej ekonomiky je hlavným poslaním mimovládneho a neziskového združenia jednotlivcov a organizácií, ktoré svoje aktivity vykonáva od roku 2019 pod hlavičkou driving.digital.

Zoskupenie zástupcov priemyslu, akademickej obce a štátnych inštitúcií vníma nový strategický priestor pre obnovu Slovenska v rýchle sa meniacich odvetviach výroby automobilov, informatiky a nových zdrojov energií, v zmenách prinášajúcich transformáciu dopravy do inteligentnej mobility.

Čo ponúkame

S cieľom zmapovať a sprístupniť výrobný, výskumný a inovačný potenciál Slovenska pre inteligentnú mobilitu sa v októbri 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia a okrúhly stôl, s rovnomenným názvom driving.digital. Príspevky približne sto expertov a delegátov zo Slovenska, Európy a USA, ukázali reálny priestor byť hráčom v oblasti novej generácie vozidiel a mnohých ďalších prvkov inteligentnej mobility, vrátane stabilnej dopravnej digitálnej infraštruktúry.

V tomto úsilí pokračujeme aj naďalej, tento rok s dôrazom na investičnú a reformnú podporu programu Next Generation EU, na Slovensku známy ako Plán obnovy Slovenska.

KONTAktujte nás

Radi sa s vami porozprávame

Kontaktujte nás a nájdime spoločne riešenia ako zlepšiť dopravu na Slovensku.

Zavolajte nám

+421 908 309 515