19. - 20. september

Národná kultúrna pamiatka Solivar, Prešov

Obnova Slovenska

Inteligentná verejná doprava obnoví Slovensko

obnova slovenska

Nové a existujúce projekty s prínosom pre ekológiu, digitalizáciu a udržateľný rozvoj

Doprava a celý jej ekosystém je jedným z hlavných prispievateľov negatívnych účinkov na životnom prostredí. Účinnou odpoveďou ako emisie znížiť a zároveň uvoľniť cesty a parkoviská je verejná osobná doprava.

projekt

Zelené Slovensko

Opatrenia v doprave sú súčasťou nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

projekt

Zdravý život pre každého

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti závisí na kvalite dopravnej infraštruktúre a službách.

projekt

Konkurencieschopné inovatívne Slovensko

Doprava sa viaže na všetky rozhodujúce odvetvia ekonomiky Slovenska, určuje stupeň rozvoja, vyspelosti, udržateľnosti a smerovania krajiny. Doprava vytvára imidž.

obnova slovenska

Tatry 2030 - pilotný projekt moderného cestovania v srdci Slovenska

obnova slovenska

Školské autobusy umožňujú reformu školstva

Školské autobusy poznáme z viacerých krajín EÚ, či USA.  Systémy vznikli ako odpoveď na znižovanie počtu škôl a hľadanie synergií pri doprave žiakov z viacerých obcí do strediskovej obce. Školské autobusy sa môžu stať súčasťou inteligentnej verejnej dopravy Slovenska.

Bude mať projekt štátnych školských autobusov pokračovanie?

V máji 2017 bol za účasti troch ministrov a starostu obce Dobrohošť zahájený pilotný projekt školských autobusov. Bezplatne prepravoval žiakov obcí Vojka, Bodíky, Dobrohošť do základnej školy v Rusovciach a späť. Po niekoľkých mesiacoch podpora štátu skončila, avšak pre veľký úspech sa obec rozhodla s prispením rodičov prevádzkovať autobus aj naďalej. Vypracovanie mapy pre rozšírenie služby štátnych školských autobusov zostal zatiaľ nesplneným sľubom.

Na Slovensku dnes funguje 28 školských autobusov, prevážajú približne 1600 detí, zo 60 do 20 obcí. Pre 12.500 žiakov to znamená okolo 230-250 školských autobusov.

Prečo školské autobusy?

obnova slovenska

Smart Mobility Lab

Integrovaná R&D a testovacia infraštruktúra pre inteligentnú mobilitu

Slovensko potrebuje oveľa viac domácich inovácií v mobilite a automobilovom priemysle. Účinným nástrojom, po vzore obdobných projektov vo svete, napr. v holandskom meste Helmond, je aj národný Smart Mobility Lab v areáli Slovakia Ring, zameraný na nové trendy a technológie C-A-S-E,  connected – autonomous – shared – electric.

SMART MOBILITY LAB

Prečo využiť motoristický areál Slovakia Ring

Cieľom projektu je vybudovanie národnej výskumno-vývojovej a testovacej infraštruktúry spájajúcej výskum a vývoj v oblasti technických vied dopravného strojárstva a elektrotechniky s oblasťou aplikovanej informatiky. Motoristický okruh Slovakia Ring rozšírený o testovacie okruhy s potrebnou výskumnou a technologickou infraštruktúrou umožní testovať autonómne riadené a prepojené vozidlá na rôznych typoch cestných komunikácií, vrátane rýchlostných ciest a diaľnic.

SMART MOBILITY LAB

Čo Slovakia Ring ponúka dnes

SMART MOBILITY LAB

Smart Mobility Lab v budúcich výskumných a testovacích projektoch

Chcete podporiť projekty driving.digital a prispieť tak k obnove Slovenska?

REGISTRÁCIA / KONTAKT

Pomôžte vybudovať inteligentný
Prešovský kraj