Konferencia „Budujeme inteligentný Prešovský kraj a okrúhly stôl driving.digital 2022“

pod záštitou pána Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Program

19. september

Okrúhly stôl driving.digital 2022

14:30

Registrácia

14:30

15:00

„Čo znamená inteligentná a udržateľná mobilita pre budúcnosť miest a regiónov Slovenska?“

Moderovaná diskusia k víziám a programom rozvoja Prešovského kraja a regiónu východného Slovenska v oblasti mobility. Hlbší pohľad na súčasný stav, pomenovanie bariér a riešení, príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Hosťami panelu bude župan a primátori miest, lídri priemyslu, dopravy a cestovného ruchu, a zástupcovia relevantných združení a asociácií regionálneho rozvoja.

15:00

18:30

Voľné pokračovanie debaty pri večernom raute

pozýva generálny partner podujatia Asseco Central Europe

18:30

20. september

Konferencia a EXPO

(expozícia inovatívnych riešení Made in Slovakia)

8:30

Registrácia

8:30

9:15

Úvodné slová predsedu Prešovského samosprávneho kraja

 Milan Majerský / Predseda PSK

9:15

9:30

Dopravná infraštruktúra je kostrou inteligentného regiónu

Jaroslav Kmeť/Štátny tajomník MDVSR

9:30

9:50

Ako môžu prispieť Smart technológie k udržateľnosti dopravy?

Andrea Štulajterová / www.ocibb.sk

9:50

10:10

Otvorený trh a inovácie v manažmente statickej dopravy

Patrik Piščák / Country Director a Tomáš Olexa/Area Sales Manager Easypark Slovakia

10:10

10:30

Cesta regiónov k elektrifikácii a dekarbonizácii

Ivan Ištvánffy / Riaditeľ pre verejný sektor Agevolt

10:30

10:50

Na ceste k modernej mobilite na Východe – dopravná, tarifná a informačná integrácia verejnej dopravy

Radovan Hužvík/ riaditeľa IDS Východ Milan Škorupa / Zástupca riaditeľa IDS Východ

10:50

11:10

 Overview of the public passenger transport integration and unified ticket in Slovenia

Matjaž Vrčko and Bojan Žlender/ Ministry of Infrastructure Slovenia

11:10

11:30

Panelová diskusia

k rozvoju mobility Prešovského kraja

11:30

12:30

— Obed + EXPO —

12:30

14:00

Digitálne inovácie pre mestá a obce

Jozef Herda / Director of Hospital Product Division, Kristína Kubíková /Business Development Manager Asseco Central Europe

14:00

14:20

Technické zabezpečenie bez-emisných zón

Ján Tomanovič / Technický riaditeľ EEI

14:20

14:40

Iniciatíva „Bez-emisné TATRY 2030“

Peter Jariabka / Štrbské Pleso

14:40

15:00

Prešovský kraj a jeho geotermálny potenciál

Michal Mašek/ Projektový manažér PW Energy

15:00

15:15

Ako obstarávať Smart technológie?

Matúš Džuppa/ Transparex.sk

15:15

15:30

Panelová diskusia

k rozvoju udržateľnej ekonomiky Prešovského kraja

15:30

16:30

Záverečné zhrnutie + EXPO 

16:30