driving.digital

O Nás

Kto sme

Zvýšenie pozitívneho vplyvu slovenského výskumu a inovácií na výkonnosť slovenskej ekonomiky je hlavným poslaním mimovládneho a neziskového združenia jednotlivcov a organizácií, ktoré svoje aktivity vykonáva od roku 2019 pod hlavičkou driving.digital.

Zoskupenie zástupcov priemyslu, akademickej obce a štátnych inštitúcií vníma nový strategický priestor pre obnovu Slovenska v rýchle sa meniacich odvetviach výroby automobilov, informatiky a nových zdrojov energií, v zmenách prinášajúcich transformáciu dopravy do inteligentnej mobility.

Čo ponúkame

S cieľom zmapovať a sprístupniť výrobný, výskumný a inovačný potenciál Slovenska pre inteligentnú mobilitu sa v októbri 2019 uskutočnila medzinárodná konferencia a okrúhly stôl, s rovnomenným názvom driving.digital. Príspevky približne sto expertov a delegátov zo Slovenska, Európy a USA, ukázali reálny priestor byť hráčom v oblasti novej generácie vozidiel a mnohých ďalších prvkov inteligentnej mobility, vrátane stabilnej dopravnej digitálnej infraštruktúry.

V tomto úsilí pokračujeme aj naďalej, tento rok s dôrazom na investičnú a reformnú podporu programu Next Generation EU, na Slovensku známy ako Plán obnovy Slovenska.

KONTAktujte nás

Radi sa s vami porozprávame

Kontaktujte nás a nájdime spoločne riešenia ako zlepšiť dopravu na Slovensku.

Zavolajte nám

+421 908 309 515

Stretnime sa

Navštívte nás v našich kanceláriach. Radi vás privítame :)

Názov: driving.digital

Sídlo: Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka

IČO: 42019320

DIČ: 2022267346

Registračné číslo: VVS/1-900/90-28890, Registrový úrad MV SR

Bankové spojenie: IBAN – SK52 0900 0000 0051 8491 6787