20. - 21. september

Hotel Kempinski, Štrbské pleso

driving.digital

Okrúhle stoly v minulosti

zhrnutie

driving.digital 2020

Prvá verejná odborná diskusia k plánu obnovy Slovenska v oblasti rozvoja dopravy pre najbližších 5 až 10 rokov.

Do diskusie sa zapojili hostia odborného panelu a niekoľko desiatok lídrova a expertov zo slovenského priemyslu, výskumu a štátnych inštitúcií.

Prehrať video
Prehrať video

zhrnutie

driving.digital 2019

Podujatie sa uskutočnilo formou moderovanej panelovej diskusie za účasti širšieho odborného auditória. Na podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 70 slovenských a zahraničných účastníkov z univerzít, výskumných inštitúcií, dopravy, automobilového priemyslu, združení a verejného sektora.

Debata priniesla podnety na nastavenie dlhodobých rámcových predpokladov fungovania nového výskumného programu a vytvorenie partnerstiev na naštartovanie mechanizmov na rozbeh inovačných projektov v automobilovom
a dopravnom odvetví.

REGISTRÁCIA / KONTAKT

Pomôžte zmeniť dopravu na Slovensku!

driving.digital 2021

Ďakujeme za účasť a podporu!