Predošlé ročníky driving.digital

driving.digital 2022

SOLIVAR PREŠOV

O smart obciach, mestách, či regiónoch sa často hovorí najmä v spojitosti s technológiami, tie sú však len časťou kvality „smart“. Každodenná prax ukazuje, že sú to najmä ľudia a účinné postupy, ktoré dokážu z technológií „vyťažiť“ nové hodnoty. Technológie samy o sebe teda nie sú cieľom, sú len prostriedkom k dosiahnutiu inovatívnych riešení pre zvýšenie úspor, efektívnosti, lepšej kvality a dostupnosť služieb, celkovému zvýšeniu kvality života. 19. a 20. septembra 2022 sa v Prešovskom Solivare uksutočnil už štvrtý ročník okrúhleho stola a konferencie driving.digital, tentoraz s ambíciou budovať inteligentný Prešovský kraj

driving.digital 2021

Štrbské Pleso, Kempinski

Vytváranie inteligentných bez-emisných zón v mestách a regiónoch Slovenska bolo najdiskutovanejšou témou podujatia uskutočneného v dňoch 21. a 22. septembra 2021 vo Vysokých Tatrách v rámci Európskeho týždňa mobility. Okrem štátnych predstaviteľov sa do diskusie zapojili predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, viceguvernér NBS Ľudovít Ódor, generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš a ďalší zástupcovia štátu, samospráv, miest a obcí, neziskových organizácií, ale aj slovenského výskumu a priemyslu.

driving.digital 2020

Šamorín, X-bionics

Reštart slovenského hospodárstva využitím domácich digitálnych a zelených inovácií v doprave bol hlavnou témou okrúhleho stola driving.digital, s názvom Inteligentná mobilita – šanca pre Slovensko. Verejná diskusia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenska v oblasti inteligentnej mobility, ktorá tvorí prienik medzi odvetvím dopravy a informačných technológií sa uskutočnila za účasti troch ministrov a vyše 170 delegátov z oblasti priemyslu, akademického sektoru a štátu.

driving.digital 2019

Moderovaná panelová diskusia k najzávažnejším otázkam výskumu z oblasti automobilového a dopravného priemyslu na Slovensku za účasti 15 hostí zo Slovenska i zahraničia a ďalších desiatok delegátov z komerčných podnikov, výskumných a verejných inštitúcií. Diskusia priniesla zväčša zhodu v tom, čo treba riešiť, ale v otázkach, ako veci riešiť, sa v postojoch domácich a zahraničných diskutérov ukazovali často i principiálne odlišnosti.