19. - 20. september

Národná kultúrna pamiatka Solivar, Prešov

Predošlé ročníky driving.digital

driving.digital 2021

Štrbské Pleso, Kempinski

driving.digital 2020

Šamorín, X-bionics

zhrnutie

driving.digital 2020

Prvá verejná odborná diskusia k plánu obnovy Slovenska v oblasti rozvoja dopravy pre najbližších 5 až 10 rokov.

Do diskusie sa zapojili hostia odborného panelu a niekoľko desiatok lídrova a expertov zo slovenského priemyslu, výskumu a štátnych inštitúcií.

zhrnutie

driving.digital 2019

Podujatie sa uskutočnilo formou moderovanej panelovej diskusie za účasti širšieho odborného auditória. Na podujatí sa zúčastnilo dovedna viac ako 70 slovenských a zahraničných účastníkov z univerzít, výskumných inštitúcií, dopravy, automobilového priemyslu, združení a verejného sektora.

Debata priniesla podnety na nastavenie dlhodobých rámcových predpokladov fungovania nového výskumného programu a vytvorenie partnerstiev na naštartovanie mechanizmov na rozbeh inovačných projektov v automobilovom
a dopravnom odvetví.