Konferencia a okrúhly stôl driving.digital 2022

Budujeme inteligentný
Prešovský kraj

Technologické inovácie, kvalitnejšie a dostupnejšie služby, atraktívnejšie územie, 

kvalitnejšia budúcnosť.

Ľudia a účinné postupy tvoria nové hodnoty

Verejná a individuálna doprava v regióne a mestách Prešovského kraja, nové energetické zdroje, cirkulárna ekonomika. To je niekoľko strategických tém podujatia, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu zástupcov obcí, miest a regiónov, priemyselných podnikov, školstva, výskumu a ďalších inštitúcií z Prešovského regiónu i z celého Slovenska.

O smart obciach, mestách, či regiónoch sa často hovorí najmä v spojitosti s technológiami, tie sú však len časťou kvality „smart“. Každodenná prax ukazuje, že sú to najmä ľudia a účinné postupy, ktoré dokážu z technológií „vyťažiť“ nové hodnoty.

zodpovieme palčivé otázky

O budúcnosti regiónu rozhodujeme teraz

Inteligentné prostredie

ochrana a udržateľné využívanie zdrojov

Inteligentná ekonomika

udržateľné, dostupné, efektívne a konkurencieschopné domáce produkty a služby

Inteligentná komunita

rozvíjajúce sa, učiace sa, zdravé a aktívne spoločenstvo obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov i verejnej správy.

Konferencia a okrúhly stôl
driving.digital 2022

Záštitu nad podujatím prevzal pán Milan Majerský,
predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Konferencia „Budujeme inteligentný Prešovský kraj a Okrúhly stôl driving.digital 2022“, sa za účasti vzácnych hostí, zástupcov miest a regiónov Slovenska, slovenského priemyslu, výskumných inštitúcií, odbornej i laickej verejnosti uskutoční v dňoch 19-20. septembra 2022 v historickej budove Solivaru v Prešove.

19. september - 20. september

Národná kultúrna pamiatka Solivar, Prešov

Predošlé ročníky driving.digital

driving.digital 2021

Štrbské Pleso, Kempinski

driving.digital 2020

Šamorín, X-bionics

Kontaktujte nás

Chcete sa zúčastniť konferencie alebo sa stať partnerom driving.digital? Napíšte nám.

Okrúhle stoly driving.digital podporili