20. - 21. september

Hotel Kempinski, Štrbské pleso

okrúhly stôl 2021

Panel

Odborný panel neformálne

Digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby, mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“. Inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví, dotýkajú sa každodenného života. Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska?

To sú hlavné témy odborného panelu, na ktoré budú reagovať pozvaní hostia a odborníci zo slovenských samosprávnych krajov, miest a obcí, tentokrát so zameraním najmä na regióny Tatier, Liptova, Hornej Nitry, ale aj Bratislavy a ďalších miest a oblastí Slovenska. O vplyve na konkurencieschopnosť ekonomiky ale aj na cestovný ruch prídu diskutovať hostia z Národnej banky Slovenska, agentúr cestovného ruchu a taktiež hostia zo zahraničia, kde bez-emisná inteligentná mobilita je oproti Slovensku výrazne ďalej.  

Program

20. september
16:00
Ekosystémy dopravy v znalostnej ekonomike Slovenska

Hostia odborného panelu (predbežný zoznam):

 

 • Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS
 • Vaclav Mika, GR Slovakia travel
 • Milan Majerský, predseda PSK
 • Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK
 • Aleš Bílek /O.Z. Čiernohorská železnica
 • Igor Rataj / Tatry Mountain Resorts, a.s.
 • Pavol Jakubec / I.D.C. Holding, a.s.
 • Ján Blcháč / primátor Liptovský Mikuláš
 • Jaroslav Baška, predseda TSK
 • Michal Sýkora / starosta Štrba
 • JUDr. Katarína Macháčková / primátorka Prievidza
 • Zástupca ZSSK, ŽSR
 • Zástupca ARRIVA, SAD Poprad, a.s.
 • Hosť z mesta Plzeň
 • Hosť z mesta Zermatt
 • Hosť z mesta Copenhagen

 

Účastníkmi odborného panelu budú partneri podujatia a ďalší pozvaní hostia.

Účasť na odbornom paneli je garantovaná pre max 55 účastníkov.

18:30
Voľné pokračovanie debaty pri večernom občerstvení

REGISTRÁCIA / KONTAKT

Pomôžte zmeniť dopravu na Slovensku!

Máte záujem zúčastniť sa podujatia? Zabezpečte si Vašu účasť čím skôr, počet miest je obmedzený a minulé ročníky boli rýchlo vypredané.

Lístok na podujatie si môžete kúpiť tu:

Chcete sa stať sa partnerom alebo máte na nás otázky? Napíšte nám