20. - 21. september

Hotel Kempinski, Štrbské pleso

okrúhly stôl 2021

Panel

Odborný panel neformálne

Digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby, mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“. Inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví, dotýkajú sa každodenného života. Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska?

To sú hlavné témy odborného panelu, na ktoré budú reagovať pozvaní hostia a odborníci zo slovenských samosprávnych krajov, miest a obcí, tentokrát so zameraním najmä na regióny Tatier, Liptova, Hornej Nitry, ale aj Bratislavy a ďalších miest a oblastí Slovenska. O vplyve na konkurencieschopnosť ekonomiky ale aj na cestovný ruch prídu diskutovať hostia z Národnej banky Slovenska, agentúr cestovného ruchu a taktiež hostia zo zahraničia, kde bez-emisná inteligentná mobilita je oproti Slovensku výrazne ďalej.  

Program

20. september
16:00
Ekosystémy dopravy v znalostnej ekonomike Slovenska

Na otázky moderátorov budú reagovať:

• Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby

• Milan Majerský, predseda PSK

• Marian Majer, štátny tajomník MO

• Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

• Peter Blaškovitš, Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

• Peter Balík, generálny riaditeľ SISIA MIRRI

• Jan Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry

• Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš

• Štefan Bieľak, poradca starostu a právnik obce Štrba

• Katarína Chlebíková, Nové Mesto nad Váhom

• Laurie Farmer, Seceuropark Ltd, UK

• Andrej Tóth, zástupca Stadler AG na Slovensku

• Radoslav Štefánek, riaditeľ divízie služieb ZSSK

• Colin Cui Yu, CEO Huawei Slovensko,

• Ján Zuštiak, CEO AgeVolt

• Igor Rattaj, CEO Tatry Mountain Resorts, a.s.

• Aleš Bílek, riaditeľ OZ Čiernohorská železnica

• Pavel Herich, predseda OZ Pre dolinu

• Igor Wzoš, Smartcity Cluster

18:30
Voľné pokračovanie debaty pri večernom občerstvení

REGISTRÁCIA / KONTAKT

Pomôžte zmeniť dopravu na Slovensku!

Máte záujem zúčastniť sa podujatia? Zabezpečte si Vašu účasť čím skôr, počet miest je obmedzený a minulé ročníky boli rýchlo vypredané.

Lístok na podujatie si môžete kúpiť tu:

Chcete sa stať sa partnerom alebo máte na nás otázky? Napíšte nám