okrúhly stôl 2021

Panel

Odborný panel neformálne

Digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby, mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“. Inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví, dotýkajú sa každodenného života. Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska?

To sú hlavné témy odborného panelu, na ktoré budú reagovať pozvaní hostia a odborníci zo slovenských samosprávnych krajov, miest a obcí, tentokrát so zameraním najmä na regióny Tatier, Liptova, Hornej Nitry, ale aj Bratislavy a ďalších miest a oblastí Slovenska. O vplyve na konkurencieschopnosť ekonomiky ale aj na cestovný ruch prídu diskutovať hostia z Národnej banky Slovenska, agentúr cestovného ruchu a taktiež hostia zo zahraničia, kde bez-emisná inteligentná mobilita je oproti Slovensku výrazne ďalej.  

Program