Bezplatný vstup

Bezplatný vstup pre zástupcov verejnej správy (primátori, starostovia obcí, ich zástupcovia) , akademického sektora (pedagógovia, riaditelia, študenti), neziskového sektora (asociácie, občianske združenia)

Nie sme platcami DPH

Quantity