okrúhly stôl 2021

Program

20. september

Odborný panel neformálne

Digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby, mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“. Inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví, dotýkajú sa každodenného života. Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska?

To sú témy, na ktoré budú reagovať poprední lídri z verejného a súkromného sektora doma a v zahraničí.

Panel moderujú Alex Štefuca a Janka Hospodárová

21. september

Okrúhly stôl driving.digital 2021

Okrúhly stôl moderujú Alex Štefuca a Janka Hospodárová