20. - 21. september

Hotel Kempinski, Štrbské pleso

okrúhly stôl 2021

Program

20. september

Odborný panel neformálne

Digitalizácia a ekologické výzvy nadobúdajú čoraz hmatateľnejšie podoby, mestá a regióny sa na celom svete postupne menia na „SMART“. Inovácie zasahujú do všetkých hospodárskych odvetví, dotýkajú sa každodenného života. Čo táto globálna transformácia znamená pre dopravu? Ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest? Čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska?

To sú témy, na ktoré budú reagovať poprední lídri z verejného a súkromného sektora doma a v zahraničí.

20. september
16:00
Ekosystémy dopravy v znalostnej ekonomike Slovenska

Na otázky moderátorov budú reagovať:

• Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby

• Milan Majerský, predseda PSK

• Marian Majer, štátny tajomník MO

• Ľudovít Ódor, viceguvernér NBS

• Peter Blaškovitš, Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

• Peter Balík, generálny riaditeľ SISIA MIRRI

• Jan Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry

• Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš

• Štefan Bieľak, poradca starostu a právnik obce Štrba

• Katarína Chlebíková, Nové Mesto nad Váhom

• Laurie Farmer, Seceuropark Ltd, UK

• Andrej Tóth, zástupca Stadler AG na Slovensku

• Radoslav Štefánek, riaditeľ divízie služieb ZSSK

• Colin Cui Yu, CEO Huawei Slovensko,

• Ján Zuštiak, CEO AgeVolt

• Igor Rattaj, CEO Tatry Mountain Resorts, a.s.

• Aleš Bílek, riaditeľ OZ Čiernohorská železnica

• Pavel Herich, predseda OZ Pre dolinu

• Igor Wzoš, Smartcity Cluster

18:30
Voľné pokračovanie debaty pri večernom občerstvení

Panel moderujú Alex Štefuca a Janka Hospodárová

21. september

Okrúhly stôl driving.digital 2021

21. september
8:00
Debaty pri rannej káve
9:15
Otvorenie a úvodné príhovory

Milan Majerský, predseda PSK

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby

9:30
Inteligentná doprava posúva ekonomiku Slovenska

Hosť Národnej Banky Slovenska

9:50
Bude Štrbské Pleso prvou bez-emisnou inteligentnou zónou v Tatrách?

Štefan Bieľak, poradca starostu a právnik obce Štrba

10:10
Slovensko má všetky ingrediencie byť krajinou inteligentných bez-emisných zón č.1.

Laurie Farmer, Seceuropark Ltd, UK

Prestávka
10:40
Bez-emisné inteligentné zóny v mestách a regiónoch Slovenska – vízia alebo realita

Doobedňajšia debata k vytváraniu bez-emisných inteligentných zón na Slovensku

Obed
13:30
Podporné inovačné programy pre rozvoj inteligentnej verejnej dopravy

Artur Bobovnický, Slovenská inovačná a energetická agentúra

13:45
Inovačné trendy v energetike nabíjacej infraštruktúry

Ján Zuštiak, CEO AgeVolt

14:00
Inovácie v železniciach môžu meniť mestá a regióny aj na Slovensku

Andrej Tóth, zástupca Stadler AG, Švajčiarsko

14:15
P+R domy, bez-emisná inteligentná verejná doprava, mikro-mobilita

Odpoludňajší debatný mix k bez-emisnej inteligentnej verejnej doprave do roku 2030

16:15
Záverečné poznámky a ukončenie

Organizátori sumarizujú hlavné myšlienky a odporúčania pre záverečnú správu

Okrúhly stôl moderujú Alex Štefuca a Janka Hospodárová

Zúčastniť sa podujatia

Máte záujem zúčastniť sa podujatia? Zabezpečte si Vašu účasť čím skôr, počet miest je obmedzený a minulé ročníky boli rýchlo vypredané.

Lístok na podujatie si môžete kúpiť tu:

Chcete sa stať sa partnerom alebo máte na nás otázky? Napíšte nám

REGISTRÁCIA / KONTAKT

Pomôžte zmeniť dopravu na Slovensku!

Máte záujem zúčastniť sa podujatia? Zabezpečte si Vašu účasť čím skôr, počet miest je obmedzený a minulé ročníky boli rýchlo vypredané.

Lístok na podujatie si môžete kúpiť tu:

Chcete sa stať sa partnerom alebo máte na nás otázky? Napíšte nám