Otázka, ktorá pre väčšinu ľudí stojí zrejme úplne inak, keďže každodenný život núti niekam sa presúvať, alebo niečo presúvať. Na potreby verejnosti reagujú dopravcovia, prepravcovia a priemysel a aby to všetko fungovalo, do systému vstupujú štátne regulácie.

Čo je teda podstatné?

Určite spokojnosť každého, kto sa potrebuje načas dostať do práce, školy, k lekárovi, niečo vybaviť. Alebo ísť za oddychom, zábavou, či športom. Bez každodenných stresov na cestách, v harmónii so zdravým životným štýlom, s možnosťou vybrať si adekvátne dobe.

Pre fungujúcu ekonomiku má doprava zásadný význam. Okrem toho že je významným segmentom trhu, tvorí zároveň základ hospodárskej a spoločenskej infraštruktúry, určuje charakter krajiny a kvalitu života.

Našou snahou je prispieť k tomu, aby sa očakávania verejnosti čo najviac stretávali s reakciami štátu a samospráv. Budúcnosť Slovenska vidíme v inteligentných bezemisných dopravných systémoch s ťažiskom vo verejnej a zdieľanej doprave. S viac priestorom pre bicykle a kolobežky v zónach s voľným pohybom v zdravej prírode. Vo výraznejšom uplatnení zelených technológií a digitálnych inovácií slovenského priemyslu a výskumu..

V snahe dosiahnuť tento cieľ usporadúvame každoročné verejné odborné diskusie za okrúhlym stolom. Kľúčoví aktéri dopravy nachádzajú užitočný priestor pre výmenu postojov a názorov, vzájomná komunikácia prináša nové podnety a inšpirácie.
Aby odborná verejná diskusia mohla pokračovať aj po dátume podujatí, rozhodli sme sa ju teraz rozšíriť. Na online platforme môžete nájsť to najdôležitejšie čo doteraz odznelo a najmä nový priestor pre Vaše príspevky, názory a komentáre. Zapojte sa, pomôžte posunúť Slovensko do klubu úspešných a rešpektovaných krajín Európy a sveta.

Igor Šenkarčin
driving.digital

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *